Eşti aici

Parohia Momotești

20 Ianuarie 2017

Parohia Momoteşti din protopopiatul Drăgăşani se află în partea de sud a municipiului Drăgăşani.

În cartierul Momoteşti se află o biserică măreaţă cu hramul „Sfânta Treime”, înălţată între anii 1925-1929, la iniţiativa preotului Gheorghe Sacerdoţeanu. Este urmaşa unei alte ctitorii, ridicată în anul 1818 de stolnicul Iancu Lahovari. Construită din zid, dar lipsită de inscripţie şi dată, biserica purta hramul „Adormirea Precistii”, iar în 1840, când apare în izvoarele timpului, se menţinea „în stare bună”. În 1891, episcopul Ghenadie Enăceanu al Râmnicului menţionează că: „sub icoanele împărăteşti este sculptată în piatră pajora austriacă: acela ce dovedeşte că Biserica este construită pre timpul ocupaţiunii acestui imperiu.” Renovată la sfârşitul secolului al XIX-lea, ctitoria nu mai există azi, ultimul slujitor fiind Mihai Sacerdoţeanu. [arhitectura. plan, dimensiuni, materiale de construcţii] De dimensiuni mari, în plan de cruce şi acoperit cu tablă tip ţiglă, aşezământul se remarcă prin acurateţea execuţiei, frumuseţea decoraţiei şi armonia proporţiilor. O menţiune specială merită clopotele bisericii, datate din 1897, în timpul păstoririi episcopului Ghenadie Enăceanu, fiind donate de Dumitru şi Laura Simulescu. [pictura] În interior, pictura, executată în stil neobizantin de Iancu Constantinescu din Craiova, are frumoase realizări plastice, care-i transpun o notă sobră, dar în acelaşi timp distinctă. Se remarcă medalioanele cu sfinţi, care înconjoară biserica în exterior, deasupra ferestrelor înguste şi înalte. În decursul timpului, clădirea a fost avariată de cutremurele din anii 1940 şi 1977, dar prin râvna preoţilor Dumitru Fiera şi Ion Nicolaescu, a fost consolidată şi restaurată în 1979 şi 1981. Ultima restaurare, executată între anii 2001-2011, cu largul concurs al preoţilor Iulian Mădălin Buşagă, Paul Stănciulescu, transferat la biserica „Buna Vestire” din Rm. Vâlcea, şi Ion Irinel Dovleac a redat locaşului frumuseţea de odinioară.[3] [anexe] În ceea ce priveşte incinta aşezământului, în partea de sud a bisericii, se află o capelă, construită în anul 1900 de Laura D. Simulescu, în memoria soţului său Dimitrie C. Simulescu. Clopotniţa, aşezată în turla de pe pronaos, a fost construită din cărămidă şi învelită cu tablă, în anul 1928, de către enoriaşii parohiei, în frunte cu I. C. Brătianu. Casa parohială a fost înălţată între anii 1977-1980, pe cheltuiala parohiei, în timpul preotului Ion Nicolaescu, şi a fost renovată în 2001, de către actualul paroh, având o suprafaţă de 37 m². [şirul preoţilor] Un loc aparte în istoria acestei bisericii îl ocupă preoţii slujitori care au lăsat posterităţii numeroase valori materiale şi spirituale: Gheorghe Sacerdoţeanu, Mihai Sacerdoţeanu, Dumitru Fiera (1949-1978), Ion Nicolaescu (1978- 2000), iar în prezent Iulian Mădălin Buşagă şi Irinel Ioan Dovleac. [cântăreţi şi epitropi] Între cântăreţii de seamă menţionăm pe: Andrei Persu şi Constantin Neaţă, iar dintre epitropi pe: Ion Măndică, Raiciu Ion şi Ion I. Măndică.

[1] N. A. CONSTANTINESCU, Dicţionar onomastic românesc, ed. Acad. RPR, Bucureşti, 1963, p. 326.

[2] Prof. Emil ISTOCESCU, prof. Teodor BARBU, Constantin ŞERBAN, Monografia municipiului Drăgăşani, ed. Ex Ponto, Constanţa, 2004, pp. 329-330.

[3] Pr. dr. Laurenţiu RĂDOI, Vâlcea, vatră de cultură şi spiritualitate românească, ed. Alma Mater, Sibiu, 2012, pp. 279-280.

Alte articole despre:

Adăugați un comentariu

Poți adăuga un comentariu folosind și acest formular